Cont Nou

Concursul a luat sfarsit.
Puteti publica pe site, in continuare, retetele favorite.
Pentru publicarea unei retete, trebuie sa va creati un cont.
Va multumim!

Log In
recupereaza parola

Regulament - Doppelherz Aktiv
REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI „Vegetarian Aktiv”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul campaniei „Vegetarian Aktiv” este S.C. QUEISSER PHARMA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, bd. Grigore Alexandrescu nr. 89-97,Etaj 4,corpul B, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13477/31.10.2013, cod fiscal RO 32420207, cont bancar: RO52BACX0000000939392001, deschis la Unicredit Tiriac , Grigora Mora, reprezentata legal prin Caba Teodora in calitate de Administrator

Campania se va desfasura conform prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul a fost elaborat si va fi facut public in conformitate cu legile romane in vigoare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica in totalitate sau in parte prezentul regulament, orice modificare intrand in vigoare dupa aducerea acesteia la cunostinta publicului prin afisare pe site-ul oficial al Organizatorului www.vegetarian-aktiv.ro

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, exclusiv pe Internet, prin intermediul site-ului www.vegetarian-aktiv.ro

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 01.08.2014 – 31.10.2014, interval calendaristic denumit in continuare „perioada de desfasurare”.

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

La Campanie pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul si/sau resedinta in Romania (denumite in continuare "Participanti"), cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei.

Nu sunt eligibili pentru a participa la Campanie angajatii Queisser Pharma Reprezentanta pentru Romania, angajatii partenerilor implicati in aceasta campanie si nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, parinti, frati/surori, sot/sotie).

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL DE PARTICIPARE SI PROCESUL DE SELECTIE SI VALIDARE A CASTIGATORILOR

5.1. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

Un participant unic (‚,Participantul”) este identificat pe baza informatiilor furnizate de catre acesta in site-ul dedicat promotiei.

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantul trebuie:

o Nume / Prenume

o Adresa email

o Telefon

o Parola

o Dieta Lacto-Vegetariana

o Dieta Ovo – Lacto – Vegetariana

o Dieta Vegana

o Dieta De Post

o Participantul publica pe site-ul vegetarian-aktiv.ro o reteta cu care doreste sa participe la concurs

o Reteta trebuie sa indeplineasca conditiile respectivei diete

o ex: ovo-lacto-vegetarian este tipul de nutritie vegetariana care include atat produselelactate, cat si oualele (reteta trebuie sa indeplineasca aceste reguli)

o Fiecare Participant la concurs este validat in concurs in momentul in care a urcat in site descrierea retetei insotita de poze care explica procesul de pregatire a retetei.

o Fiecare reteta este supusa spre validare de organizatorii concursului

o Participantii la concurs isi asuma veridicitatea continutului urcat in site si dreptul de utilizare a retetei si al imaginilor ca fiind produse personale

o Sa fie de acord cu termenii si conditiile de utilizare ale Aplicatiei si cu Regulamentul Campaniei de prelucrare a datelor cu caracter personal. Acordul se va exprima prin bifarea casutei aferente din cadrul formularului de inscriere

o Fiecare reteta poate fi share-uita de participantii la concurs direct pe pagina personala de Facebook sub forma de link direct catre reteta inscrisa pe site-ul www.vegetarian-aktiv.ro

o Votantii pot oferi mai multe voturi in aceasi zi, dar nu mai mult de un vot per reteta

o Pentru a vota retetele inscrise in concurs, vizitatorul are optiunea de vot in sectiunea retete http://vegetarian-aktiv.ro/index.php?p=retete&t=ovo-lacto-vegetariana&s=2#top

o Reteta care primeste cele mai multe voturi(indiferent de tipul de dieta ales) va fi rasplatita cu premiul principal, premiile secundare se acorda Participantilor in functie de numarul de voturi primite in limita numarului de premii mentionate in regulament.

o Orice neconcordanta intre datele reale ale castigatorului si informatiile care se regasesc in pagina de concurs duc la imposibilitatea contactarii acestuia si la invalidarea eventualului castig. Participantii sunt singurii responsabili de acuratetea datelor personale.

5.2. EXTRAGEREA CASTIGATORILOR

in data de 01 noiembrie 2014 se vor extrage castigatorii premiilor – formate din:

Premiul 1 – 1 Bicicleta Pegas

Premuil 2 – 20 carti de gatit cu retete vegetariene/ vegane

Premiul 3 – 100 kituri Doppelherz formate din 1 produs Doppelherz aktiv pentru vegetarieni + 1 tricou(T-shirt) cu mesaj inscriptionat

Acordarea premiilor sa va face in baza numarului de voturi primite pentru fiecare reteta in ordine descrescatoare. in cazul in care exista participanti care nu respecta regulile concursului, nu au datele de inscriere completate corect sau incearca sa fraudeze rezultatele concursului prin diferite actiuni, dreptul la participare este anulat si premiul va trece la urmatorul participant in ordinea numarului de voturi obtinut

5.3. VALIDAREA CASTIGATORILOR

Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc urmatoarele conditii:

5.3.1. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

5.3.2. Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 5.1 a prezentului Regulament;

5.3.3. Sa fi fost ales castigator prin obtinerea numarului de voturi

5.3.4. Sa fi comunicat Organizatorului, prin completarea formularului, datele sale de identificare:

5.3.4.1. Nume si prenume;

5.3.4.2. Adresa de e-mail valida, care ii apartine sau la care are acces;

5.3.4.3. Telefon;

in sensul prezentului Regulament, Participantul care intruneste toate conditiile de mai sus este validat castigator.

Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor carora li s-a alocat un premiu dar care au fost invalidati ca urmare a nerespectarii intocmai a cerintelor Regulamentului.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR

6.1. PREMIILE OFERIT IN CADRUL CAMPANIEI

6.1.1. Premii

Se va acorda premiul 1 ce consta in o bicicleta Pegas, premiul 2 va conține 20 de carti de bucate cu retete dedicate vegetarienilor/ veganilor si premiul 3 va conține 100 de kituri formate din 1 produs Doppelherz aktiv pentru vegetarieni + 1 tricou(T-shirt) cu mesaj inscriptionat

Valoarea totala maxima a premiilor din cadrul campaniei este de 2240 de euro (fara tva).

6.2. ANUNTAREA CASTIGATORILOR sI COMUNICAREA CU ACEsTIA

Castigatorii vor fi anuntati prin e-mail si/sau telefonic, in termen de maxim 7 zile de la desemnarea acestora drept castigatori. in cazul in care un castigator nu poate fi anuntat din motive independente de Organizator (datele furnizate sunt incomplete/gresite), Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestui termen.

6.3. ACORDAREA PREMIILOR

Pentru a intra in posesia premiului castigatorul trebuie sa:

- Completeze formularul cu datele de identificare;

- Sa raspunda afirmativ la mailurile sau telefonul dat de organizator

Castigatorul vor putea intra in posesia premiilor oferite in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data anuntarii castigatorului. Daca punerea in posesie nu este posibila in termenul precizat, din motive independete de vointa Organizatorului, acesta nu-si asuma raspunderea respectarii termenului. Daca castigatorul nu se prezinta in termenul de mai sus mentionat, se considera ca acesta a renuntat la premiu.

Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

SECTIUNEA 7. EXCLUDEREA DIN CONCURS

in cazul unei incalcari a acestor conditii de participare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude din concurs orice participant. Se exclud si persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise (de ex. instrumente specifice hackerilor, virusi) sau care obtin altfel avantaje prin manipulare. De asemenea, cei care participa pentru terti (cu sau fara stiinta acestora) pot fi exclusi din joc. in plus, nu este posibila participarea prin intermediul unor asociatii de jocuri de noroc, servicii automatizate si, mai ales, prin intermediul unui serviciu profesionist de jocuri de noroc. Deciziile de descalificare se comunica participantilor prin e-mail. in orice caz de excludere, premiile pot fi retrase si ulterior sau se poate cere inapoierea premiilor.

SECTIUNEA 8. iNTRERUPEREA ANTICIPATA A CONCURSULUI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta oricand concursul, cu o instiintare prealabila a publicului prin intermediul paginii de concurs http://vegetarian-aktiv.ro/index.php?p=concurs#top


8.1. in caz de forta majora conform legislatiei in vigoare;

8.2. in cazul depistarii de activitati de frauda electronica, hacking sau inselatorii;
8.3. in cazul in care, din motive tehnice (de ex. virusi in sistemul de computere, manipulare sau erori de hardware si / sau software) sau din motive juridice nu se poate asigura desfasurarea regulamentara a jocului.

Prin aducerea la cunostinta publicului a unei astfel de decizii, concursul va inceta/se va suspenda de drept si nicio parte interesata nu va putea avea temei pentru a pretinde continuarea acestuia sau orice fel de despagubiri.

incetarea sau suspendarea concursului din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.

SECTIUNEA 9. RECLAMATII SI LITIGII

Reclamatiile referitoare la desfasurarea concursului pot fi scrise la adresa de email contact@ochi-sanatosi.ro (o noua adresa de mail)


in cazul in care o anumita prevedere a prezentelor conditii de participare este declarata nula, celelalte conditii de participare raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. in masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de care apartine sediul social al Organizatorului. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Legii nr. 677/2001, participantii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supusi unor decizii individuale. Totodata, participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal si sa solicite stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii se pot adresa Queisser Pharma Reprezentanta pentru Romania prin transmiterea unui mesaj electronic la adresa de mail contact@ochi-sanatosi.ro (o noua adresa de mail)

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal impiedica inregistrarea participantului la concursul organizat de Queisser Pharma Reprezentanta pentru Romania conform prezentelor Conditii de participare.

SECTIUNEA 11. TAXE sI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 12. DIVERSE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand, insa cu o instiintare prealabila a publicului, prezentele conditii de participare, daca acest lucru este necesar din alte motive obiective. Versiunea actualizata si valabila a acestor conditii de participare poate fi accesata in aplicatia:

Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet

Prezentul regulament a fost redactat in trei exemplare originale, astazi, data autentificarii.


Organizator

Queisser Pharma Reprezentanta pentru Romania

Prin administrator

Teodora Caba


Premii Inapoi